PRIJAVITE SVOJ VRTEC ALI ŠOLO

Prijavite svoj vrtec ali šolo na akcijo “Enostavno prijatelji”, v sklopu katere postavljamo klopi prijateljstva z namenom podpiranja in spodbujanja prijateljstva, spoznavanja in socialnega povezovanja otrok.

K akciji se lahko pridružijo vrtci in osnovne šole v Mestni občini Celje. Svojo prijavo lahko oddate na e-naslov enostavnopomagam@gmail.com. Postavitev klopi “Enostavno prijatelji” je možna do konca marca 2021.

Akcija je namenjena trajnostnim razvojnim ciljem in prihodnosti, ki si jo vsi želimo, z željo, da uresničimo zastavljen cilj in v enem letu postavimo do 10 klopi, ki smo jih poimenovali »Enostavno prijatelji«. Klopi bomo postavili na vrtčevska in šolska igrišča, prav tako na javnih igriščih v Mestni občini Celje. Skupaj z Mestno občino Celje  bomo strmeli k podpiranji in spodbujanju prijateljstva med otroki, predvsem pa si želimo socialnega povezovanja med njimi.

Pride dan, ko se otroci počutijo osamljene, odrinjene ali pa nepriljubljene. Številni otroci so pogosto odtujeni od vrstnikov ali zaradi lastne sramežljivosti ali pa drznosti drugih. Klop prijateljstva pa k ukrepanju spodbudi sočutne otroke. Klopi nikoli ne zapustiš sam, temveč z novim prijateljem. Vsekakor lahko na klopi nadgrajujejo in negujejo že obstoječi prijateljski odnos ali rešujejo morebitne nastale spore v prijateljskem odnosu. Klop je namenjena vsem otrokom za nadaljnji proces razvijanja prijateljstva, sporazumevanja in interakcije med posamezniki ali družbo.

 

NAMEN:

 • spodbujanje medosebnih odnosov,
 • ohranjanje in negovanje prijateljskega odnosa,
 • prostor za spoznavanje in povezovanje,
 • razvijanje socialnih odnosov,
 • prostor za čustveno doživljanje in prilagajanje na socialno okolje,
 • prostor za izmenjavo informacij – klepet,
 • preprečevanje socialne izključenosti,
 • preprečevanje občutka osamljenosti,
 • spodbujanje k sočutnemu in strpnemu odnosu.

ŽE PRIKLJUČENI ZAVODI:

 • Osnovna šola Lava,
 • Osnovna šola Frana Kranjca,
 • Osnovna šola Frana Roša,
 • Vrtec Zarja (vse enote).