VLOGA ZA ENKRATNO HUMANITARNO POMOČ – POPLAVE 2023

VLOGA ZA ENKRATNO HUMANITARNO POMOČ – POPLAVE 2023

Vlogo lahko vložijo prebivalci iz Savinjske regije iz naslednjih občin: Braslovče, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Žalec. Vloga je namenjena prizadetim od poplav, ki so bile 4. in 5. avgusta 2023.

Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na sedež društva na naslov Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje, z obveznim pripisom »NE ODPIRAJ – POPLAVE 2023«, najkasneje do petka, 15. 9. 2023. 

 

KRITERIJI ZA DODELJEVANJE VIŠINE POMOČI GLEDE NA VRSTO POPLAVE IN SOCIALNI STATUS VLAGATELJA

POMOČ GLEDE NA VRSTO POPLAVE:

  • Poplavljena območja, kjer se ne prebiva (kletne kuhinje, garaže, gospodarska poslopja) – Pomoč ni na voljo.
  • Poplavljena klet in uničena ozimnica – Dodeljena pomoč v višini do 150 EUR za nakup nove ozimnice.
  • Poplavljeni kletni prostori in poškodovana infrastruktura (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava, …) – Dodeljena pomoč v višini do 500 EUR za obnovo infrastrukture, potrebne za življenje.
  • Poplavljeno stanovanje, kjer vlagatelj dejansko prebiva in uničena stanovanjska oprema (pohištvo, bela tehnika) – Dodeljena pomoč v višini do 850 EUR za nakup nove opreme, potrebne za življenje.

Višina pomoči za posameznega vlagatelja je omejena na največ 1500 EUR. Pravice do pomoči so opredeljene na podlagi izdanega dokumenta:

  • do 150 EUR za poplavljeno klet in uničeno ozimnico;
  • do 500 EUR za poplavljene kletne prostore in poškodovano infrastrukturo (peči, grelci, vodovod, kurjava, …);
  • do 850 EUR za poplavljeno stanovanje, kjer vlagatelj dejansko prebiva in ima uničeno stanovanjsko opremo (pohištvo, bela tehnika, …).

DODATNO POJASNILO:
Vlogo lahko oddajo vsi prizadeti od poplav, ki so bile 4. in 5. avgusta 2023 in so prebivalci regije navedene v kriterijih vlogi, ne glede na to, ali so vlogo oddali tudi pri drugih humanitarnih organizacij ali so upravičeni sredstev iz interventnega ukrepa države. Izjava je priloga k vlogi, kjer se vlagatelj izjavi, da za željeno vrsto pomoči (4 del vloge – vlagatelj prosto napiše, kakšne želje ima; npr. nakup pralnega stroja, nakup peči, nakup pohištva, itd) ni že prejel sredstev od drugih humanitarnih organizacij ali sredstev iz interventnega ukrepa. Torej na kratko – da vlagatelj ne bo večkrat prosil za isto pomoč, ki jo je upravičeno že prejel od drugih od drugih humanitarnih organizacij (dva pralna stroja, dve peči, več istih kosov pohištva).