Pravila

PRAVILA ZA SMS DONACIJE KLJUČNI BESEDI ENOSTAVNO1 in ENOSTAVNO5