ENKRATNA POMOČ ZA ŽRTVE POPLAV IZ CELJSKE REGIJE

ENKRATNA POMOČ ZA ŽRTVE POPLAV IZ CELJSKE REGIJE

ZBRALI SMO 30.371,00 EUR ZA ŽRTVE POPLAV V CELJSKI REGIJI

V sklopu našega projekta za pomoč žrtvam poplav iz celjske regije smo zbrali 30.371,00 evrov.

Do danes smo že uspeli nameniti 30.205,61 evrov pomoči, s čimer smo na pomol priskočili marsikateri prizadeti družini. Skladno s prejetimi vlogami smo je bilo do pomoči upravičenih 272 vlagateljev, ki so prejeli vrednostne bone trgovine Jager v razponu od 40,00 do 500,00 evrov.

Vsaka vloga je bila ocenjena skladno z internim pravilnikom za dodeljevanje enkratne humanitarne pomoči. Skupno število točk vseh prejetih 280 vlog je znašalo 3011 točk. Na podlagi teh točk smo določili vrednost posamezne točke, ki je znašala 9,34 evrov. Končni znesek enkratne humanitarne pomoči v obliki vrednostnih bonov je bil izračunan glede na dodeljene točke k vsaki vlogi.

Veseli nas, da smo lahko z vašo pomočjo zagotovili finančno pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Iskrena hvala Nogometnemu klubu Celje in Konjeniškemu centru Celje ter trgovini Jager za donacije v sklad.