Ustavimo nasilje

NASILJE: Opazi ga! Sliši ga! Prijavi ga!

Medvrstniško nasilje vključuje hoteno, praviloma ponavljajočo se, ali pa hujšo enkratno, uporabo telesnega, psiho-socialnega, spolnega, materialnega ali spletnega nasilja. Takšno nasilje lahko izvaja ena oseba ali skupina nad drugo osebo ali skupino.

Otroci, ki so deležni medvrstniškega nasilja, doživljajo hude stiske. Prihaja do sprememb v vedenju in čustvovanju, poslabša se njihovo psihični in fizično zdravje, spremenijo svoj odnos do šole, prijateljev in družine. Mnogokrat pa prihaja do slabšega učnega uspeha. Doživljanje nasilja vsestransko škodljivo vpliva na otrokovo dobrobit in razvoj. Posledice so lahko tudi najhujše, če je otrok dolgotrajno izpostavljen nasilju, zlasti če odgovornost za nasilje pripisuje sebi.

Žrtve medvrstniškega nasilja se čutijo prestrašene, nemočne, osramočene, ponižane, nesprejete, nevredne in obupane. Pogosto gre za otroke, ki so odrinjeni na rob vrstniške skupine in so ob tem že tako čustveno prizadeti.

Pomembno je, da otroci imajo odraslo osebo, ki ji lahko zaupajo. Bodisi je to učitelj/učiteljica ali svetovalni delavec na šoli, starš ali pa sorodnik. Otrok se v času doživljanja nasilja mora nekomu zaupati, ta pa mu more pomagati.

Vse sumljive spremembe pri otroku in njegovem vedenju je potrebno čimprej in brez odlašanja preveriti ter poiskati vzrok zanje. V kolikor teh znakov ne znamo dobro razbrati in se nam otrok ne zaupa, lahko do informacije dobimo od drugih oseb, ki so morda priče nasilju. Vrstniki in vrstnice nasilje zaznajo prej kot mi, ga lahko ustavijo in pomagajo žrtvi nasilja, da lahko obvestijo odrasle osebe.

Kako?

V svoji vsebini nameravamo informacijsko obravnavati naslednja področja zagotavljanja varnosti otrok in mladih:

  • preprečevanje medvrstniškega in zagotavljanje informacij za pomoč mladim;
  • preprečevanje družinskega nasilja in zagotavljanje informacij za pomoč mladim;
  • preprečevanje nasilja preko spleta in zagotavljanje informacij za pomoč mladim;
  • zagotavljanje varnosti na spletu in preprečevanje izpostavljanja mladih na socialnih omrežjih ter zagotavljanje informacij za pomoč mladim;
  • preprečevanje rasizma in razumevanje medkulturnega dialoga ter krepitev kompetenc mladih pri razumevanju drugih kultur;
  • preventivno ozaveščanje ter nudenje informacij za pomoč na področju preprečevanje odvisnosti od drog in drugih odvisnih substanc;
  • preprečevanje uporabe eksplozivnih in drugih nevarnih sredstev, s katerimi pridejo v stik otroci in mladi; varnost v prometu.

PODKASTI #USTAVIMONASILJE

Vsebina #UstavimoNasilje je pripravljena v sklopu projekta Enostavno v pravo smer, ki ga organizira Humanitarno društvo Enostavno pomagam in ga sofinancirata Mestna občina Celje – knežje mesto in Zavarovalnica Triglav.
The #ProgressReport Podcast in Humanitarno društvo Enostavno pomagam predstavljata serijo podkastov #Ustavimonasilje, kjer s strokovnjaki debatiramo in iščemo vzroke ter rešitve za težave in tegobe mlajših generacij.

PODKAST #ustavimonasilje del 1

V podkastu o nasilju boste prejeli konkretne informacije, kako prepoznati nasilje in kam se obrniti po pomoč ob določeni obliki nasilja.
Del 1: Katja Bašič in Jože Bračko govorita o tem kaj sploh nasilje je, kje ga srečamo in kako lahko pomagamo.

PODKAST #ustavimonasilje del 2

V drugem delu podkasta bomo govorili o nasilju na spletu, kjer ga lahko doživiš kot žrtev ali pa kot priča.
Del 2: Marko Puschner je strokovni sodelavec točke Safe.si, kjer pripravljajo obveščevalne vsebine na temo varne uporabe spleta. Predstavil nam bo pasti in nevarnosti spleta.

PODKAST #ustavimonasilje del 3

V tretjem delu podkasta bomo govorili posledicah nasilja nad in med otroki. Doživljanje nasilja vsestransko škodljivo vpliva na otrokovo dobrobit in razvoj.
Del 3: Dr. Lucija Čevnik, svetovalka za odnose in pisateljica in Neža Đorđić, magistrica psihoterapevtske znanosti in specializantka sistemske psihoterapije.

PODKAST #ustavimonasilje del 4

V četrtem delu podkasta bomo govorili o varnosti otrok in mladostnikov v prometu.
Del 4: Gosta podkasta sta David Razborsek, ustanovitelj in direktor Zavoda Vozim, ki ustvarja iniciative za spremembe na področjih prometne varnosti, trajnostne mobilnosti, zdravega načina življenja in mag. Elvis Herbaj, višji samostojni policijski inšpektor z Policijske uprave Celje, kjer je zaposlen kot vodja oddelka za cestni promet.

NASILJE: OPAZI GA! SLIŠI GA! PRIJAVI GA!

INFORMATIVNA PUBLIKACIJA NA PODROČJU PREPREČEVANJA NASILJA IN VEČJE VARNOSTI OTROK TER MLADIH V MESTNI OBČINI CELJE