PROJEKT ZA RAZVOJNO AMBULANTO

Rezultat

2

profesionalna tablična računalnika za v pomoč pri delovni terapiji otrokom, ki za vrstniki zaostajajo v razvoju

PROJEKT ZA RAZVOJNO AMBULANTO

Konec projekta: 5. april 2018

DONACIJA DVEH TABLIČNIH RAČUNALNIKOV ZDRAVSTVENEMU DOMU CELJE

Razvojna ambulanta v Zdravstvenemu domu Celje je prejela donacijo Humanitarnega društva Enostavno pomagam, in sicer dva profesionalna tablična računalnika. Napravi bosta v pomoč pri delovni terapiji otrokom, ki za vrstniki zaostajajo v razvoju.

Trenutno je v delovno terapijo v razvojni ambulanti ZD Celje vključenih približno 240 otrok, število le-teh pa vsako leto narašča. Naloga delovne terapije je omogočiti otrokom s težavami v razvoju čim bolj samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Pomaga pri razvijanju samostojne igre in pri tem vključuje tudi znanje senzorne integracije. Obravnava poteka individualno in je prilagojena  otrokovim potrebam. Pri terapiji se tako otroci srečajo z različnimi pripomočki, med katerimi bosta odslej tudi tablična računalnika.

Delovno terapevtski računalniški programi so že razviti, nastali so v Združenih državah Amerike, zato so le Applovi tablični računalniki tisti, ki podpirajo tovrstne programe. Računalnika bodo delovne terapevtke uporabljale pri otrocih kot didaktični in motivacijski pripomoček. Na področju didaktike bodo lahko delali na grajenju pozornosti, uporabi obeh rok, menjavanju nedominantne in dominantne roke, učenju uporabe poškodovane roke, učenju kažiprsta in različnih aktivnosti glede na razvojno stopnjo otrok (štetje, barve, oblike, …) tern grafomotoriki. Napravi bosta hkrati za otroke predstavljali motivacijsko nagrado za dobro izpeljano terapijo.

»Razvoj tehnike je doprinesel tudi pri poklicu delovnih terapevtov. Razvitih je vse več smiselnih delovno terapevtskih računalniških programov. In kot se je že izkazalo, jih otroci obožujejo, saj jim dajejo motivacijo za izvajanje terapije. Sredstva za nakup pripomočkov so v javnem sektorju omejena, število otrok, ki obiskujejo razvojno ambulanto, pa je vsako leto večje. Zato smo še posebej veseli prejete donacije, saj bomo z napravama lahko pomagali približno 240-im otrokom, ki obiskujejo delovno terapijo v naši razvojni ambulanti,« je ob prejemu donacije povedala mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje.

»Pred štirimi leti, ko smo ustanovili društvo, je bila osnovna ideja pomagati otrokom iz socialno šibkejših družin in otrokom s posebnimi potrebami. Ta ideja je prerasla v naše poslanstvo. Občutek, ko prineseš otroku nasmeh na lice, je neprecenljiv in si ga želiš doživeti znova in znova. In verjamem, da ga že in ga še bodo doživele tudi delovne terapevtke v razvojni ambulanti pri uporabi novih naprav. In seveda, da bodo otroci s pomočjo tabličnih računalnikov maksimalno sodelovali in posledično napredovali,« je zaključil Milan Ninić, predsednik Humanitarnega društva Enostavno pomagam.

Sledite aktualnim

Novicam in aktivnostim:

VLOGA ZA ENKRATNO HUMANITARNO POMOČ – POPLAVE 2023

Vlogo lahko vložijo prebivalci iz Savinjske regije iz naslednjih občin: Braslovče, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Žalec.

Preberi več

ZBIRANJE FINANČNE POMOČI ZA ŽRTVE POPLAV IZ CELJSKE REGIJE

V zadnjih dneh je našo mesto Celje prizadelo hudo poplavljanje zaradi obilnih padavin. Voda je povzročila veliko škodo na premoženju in domovih. Številne družine so se znašle v težkih razmerah, zato se obračamo na vas z iskreno prošnjo po pomoči.

Preberi več

3. KROG DOBRODELNE KATRCE V CELJU

V ponedeljek, 29. maja 2023, nas je v sklopu tretje dobrodelne akcije »Dobrodelna katrca 3. krog« v Celju obiskala znamenita katrca Boruta Pahorja. Tokrat plete verigo upanja za triletnega Urbana Miroševiča in Zvezo paraplegikov Slovenije za pripomočke tetraplegikov.

Preberi več

DOBRODELNA PAHORJEVA KATRCA NA OBISKU V CELJU

V ponedeljek, 29. maja 2023, nas bo v sklopu tretje dobrodelne akcije »Dobrodelna katrca 3. krog« v Celju obiskala znamenita katrca Boruta Pahorja. Tokrat plete verigo upanja za triletnega Urbana Miroševiča in Zvezo paraplegikov Slovenije za pripomočke tetraplegikov.

Preberi več