Nasilje v družini?

Kaj je družinsko nasilje?

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu ali zanemarjanje drugega družinskega člana ne glede na starost, spol ali druge osebne okoliščine. Med žrtvami so najpogosteje ženske, starejši in otroci oziroma mladi. Družinsko nasilje največkrat ni enkraten dogodek, temveč traja dlje časa in običajno sledi dinamiki in krogu nasilja. Zate kot otroka/mladostnika velja, da si žrtev nasilja tudi v primeru, če si zgolj prisoten pri izvajanju nasilja nad drugimi družinskimi člani ali živiš v okolju, kjer se izvaja nasilje. Za nasilje nisi nikoli odgovoren ti!

Nasilje nad otroki je ena najbolj grobih kršitev otrokovih pravic. Pomembno je vedeti, da ima lahko pri visoki stopnji agresivnosti, že  eno izkustvo enako usodne posledice zate, kot če se večkrat ponavlja. Pri manj hudem nasilju pa je prizadetost otroka tem večja, čim večkrat se ponavlja in čim dlje traja. Vsi otroci, ki ste žrtve nasilja, utrpite dolgoročne negativne vedenjske in zdravstvene težave zaradi izpostavljenosti nasilju v družini.

Otroci in mladi morate biti zaščiteni pred zlorabo, nasiljem in zanemarjanjem. Pomembno je, da otroci/mladostniki nasilje prepoznate in nemudoma poiščete pomoč.

Si žrtev družinskega nasilja?

To, kar se ti dogaja, ni tvoja krivda. Tvoja pravica je, da se v družinskem okolju počutiš varno, zato nikoli ne čakaj in ne pristajaj na nasilje. O svojih težavah spregovori takoj, ne odlašaj, saj ti s trpljenjem ne bo nič lažje in bolje. Ne smeš dovoliti, da bi se nasilje nad teboj stopnjevalo, zato čimprej to povej osebi, ki ji zaupaš. Lahko poveš tudi v šoli, poiščeš učitelja ali učiteljico in skupaj stopita k strokovnim delavcem. V primeru, da se nasilje stopnjuje in ti osebe, ki si jim zaupal, niso uspele pomagati, se umakni na varno in pokliči policijo.

Si priča družinskemu nasilju?

Če veš, da tvoj družinski član grozi, pretepa ali izsiljuje drugega družinskega člana, to čimprej povej osebi, ki ji zaupaš. Lahko poveš tudi v šoli, poiščeš učitelja ali učiteljico in skupaj stopita k strokovnim delavcem. V primeru, da se nasilje stopnjuje in ti osebe, ki si jim zaupal, niso uspele pomagati, se umakni na varno in pokliči policijo. Kadar si priča trenutnega nasilja, se nemudoma umakni na varno in pokliči policijo, po potrebi pa tudi reševalno službo.

Kaj lahko storiš sam?

  • Ne čakaj in ne pristajaj na nasilje.
  • Pogovori se z odraslo osebo v šoli. Povej učiteljem ali pa strokovnim delavcem.
  • Svojo stisko zaupaj prijatelju, ki mu zaupaš.
  • Obvesti policijo na 113 ali na anonimni telefon 080 12 00 oz. oddaj anonimno e-prijavo, kjer ti ni potrebno razkriti svojega imena.
  • Pomagaj žrtvi nasilja. Spregovori, če si bil priča nasilju.

Kontakti za pomoč