ZA GINEKOLOŠKO-PORODNIŠKI ODDELEK SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZBRANIH 28.250 EUR

Humanitarno društvo Enostavno pomagam je na sredinem zaključku dobrodelnega projekta »Celjski malčki nas potrebujejo« predalo Ginekološko-porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Celje donacijo v znesku 28.250 eur. Sredstva bomo namenili za nakup medicinskega ultrazvočnega aparata in ostale potrebne opreme.

V okviru omenjenega projekta smo v Humanitarnem društvu Enostavno pomagam v letošnjem letu ustanovili sklad za nakup potrebnih specialnih materialnih sredstev za porodnišnico Splošne bolnišnice Celje. Pri izvedbi mladinskega programa je bilo naše delovanje usmerjeno v splošno družbeno korist. Za donacijo porodnišnici pa smo se odločili zato, ker želimo vlagati v našo skupno prihodnost, omogočiti otrokom varnejši in prijetnejši prihod na svet, ter porodnišnici pomagati, da ostane sodobna zdravstvena ustanova. S tem namenom smo j v Celjskem domu pripravili zaključno prireditev z dobrodelno predstavo »PISMO ROSNO! Vsega je kriv poštar …«, v kateri je zbrano občinstvo nasmejal Boris Kobal. S pomočjo donatorjev smo skupaj zbrali 28.250 eur, ki smo jih v celoti namenili za nakup medicinskega ultrazvočnega aparata in ostale potrebne opreme.

»Celjska porodnišnica je že 20 let nosilka naziva “Novorojenčku prijazna porodnišnica”, ki ga podeljuje UNICEF. V našem društvu želimo vlagati v našo skupno prihodnost. Verjamem, da smo z donacijo celjski porodnišnici pomagali na poti, da ostane sodobna hiša, moderna zdravstvena ustanova z opremo, oskrbo in storitvami na področju medicine, ki so na ravni porodnišnic v razvitem svetu. Omogočena pridobitev pa bo tudi v dobrobit vseh občanov. Iskreno smo hvaležni vsem, ki so si včeraj vzeli čas in postali del naše dobre zgodbe,« je povedal Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva Enostavno Pomagam.

»Na Ginekološko porodniškem oddelku se humanitarnemu društvu Enostavno pomagam iskreno zahvaljujemo za donacijo, ki so jo zbrali v okviru njihove akcije »Celjski malčki nas potrebujejo«. Zbrana sredstva, ki so zelo presegla naša prvotna pričakovanja, bodo namenjena za nabavo nujno potrebnega UZ aparata za obravnavo nosečnic v prostorih porodnega bloka našega oddelka, del sredstev pa bomo namenili tudi za nova oblačila za novorojenčke. Vsem udeleženim in vsem donatorjem se za vloženi čas, trud in sredstva, ki ste jih zbrali, še enkrat tudi osebno zahvaljujem. Vaša prizadevanja nam bodo veliki meri olajšala vsakodnevno delo in skrb za nosečnice, porodnice in novorojenčke,« je svoje zadovoljstvo izrazil mag. Jakob Koren, dr. med., spec., predstojnik Ginekološko-porodniškega oddelka, Splošna bolnišnica Celje.